Register

A password will be e-mailed to you.
[adrotate group="1"]

האימון השני דרש סנאצ'ים, ברפיז, אבל בעיקר את שק החול הנוראי, שהרבה לא יודעים איך להתמודד איתו.

מקצה ראשון

תמר לגמן ממשיכה את הקו מהאימון הקודם ומסיימת גם את האימון השני בהובלה משמעותית על שאר המתחרות במקצה שלה. היא מספיקה לבצע חמישה סנאצ'ים בסיבוב האחרון – רק מרחק של 22 חזרות מלסיים את האימון במסגרת 10 הדקות, וקבעה את הקו המוביל עבור המקצים הבאים.

מקצה שני

רק שלוש נשים מהמקצה השני הצליחו לנצח את התוצאה של לגמן – שיר יהב, מקרוספיט נתניה, הצליחה לבצע 12 חזרות יותר מלגמן וסגרה את האימון עם שמונה ברפיז בסיבוב האחרון. תמר בר, כיום מתחרה של קרוספיט גרין ביץ', ניצחה את המקצה והאימון עם עשרה ברפיז, רק כמה חזרות מסיום האימון. אך הייתה זו אפרת דרזנה, מקרוספיט הוד השרון, שקבעה את התוצאה החדשה שצריך לנצח: 4 חזרות בלבד מסיום האימון, והייתה לאישה הראשונה שהצליחה להרים את השק האחרון, במשקל 60 קילו.

מקצה שלישי

אביטל ילדוסולה קבעה לעצמה פער משמעותי בהובלה על שאר המקצה שלה בשלב מוקדם של האימון, אך שירי ברטר, אלופת המשחקים משנת 2013, רדפה אחריה ונתנה לה קרב לכל אורך הדרך. בילדוסולה יצאה כשידה על העליונה והייתה האישה הראשונה שסיימה את האימון במלואו, רק 5 שניות לפני תום הזמן.

מקצה רביעי

גם במקצה האחרון של הנשים, לא רבות הצליחו לסיים ולהביא את שק החול האחרון אל קו הסיום. אך שתי הנשים שהצליחו היו נטלי סובולבה וניקי פטל, כשפטל מצליחה לעקוף את סובולבה בשניות בודדות, וסיימה את האימון ב-9:21. פטל סגרה לאחר היום הראשון 3 נקודות מצטברות, והיא מובילת הנשים על לוח התוצאות.

תגובות

יש לכם מה להוסיף?

X